Home /

Testimonials

Click here to see Agribooster Fertilizer Feedbakcs group

1

Airahniel’s organic farmPhoto submitted by Mr. Verdadero of Camarines Sur

 

2

Happy user si Mr. Way Ruabaro!  Ginamit ang Agribooster sa Ampalaya

 

3

Ginamit ang Agribooster sa Dragon Fruit ni Ms. Perlita Balais. Maganda ang resulta!

 

4

Agribooster used in Palay (Iloilo). Photo submitted by Renan Sanchez

 

5

Agribooster on Mango. Maaga ang pag butil.

 

6

Nakarecover ang Palay ni Mr. Alfonso Bagorio (Zambales) sa tulong ng Agribooster

 

7